GDPR Prohlášení pro firmu Jakub Mašek (IČO 05065097)

  1. Identita a kontakt naši společnosti Jsme společnost Jakub Mašek s IČO 05065097. Můžete nás kontaktovat na emailové adrese JAKUBMASEK@POST.CZ nebo na telefonním čísle +420721733844.

  2. Účel zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí našich služeb nebo produktů, pro fakturaci a účetnictví a pro všechny další účely spojené s vaším obchodním vztahem s námi.

  3. Druhy osobních údajů, které zpracováváme Zpracováváme osobní údaje jako jsou vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, platební údaje, informace o objednávce a další údaje nezbytné pro naše služby.

  4. Způsob zpracování a ochrana vašich osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s GDPR. Přijímáme všechny nezbytné technické a organizační opatření pro zajištění ochrany vašich osobních údajů.

  5. Předání vašich osobních údajů třetím stranám Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud není to nezbytné pro poskytnutí našich služeb nebo pokud to vyžaduje zákon.

  6. Doba uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro které byly shromážděny. Pokud již nejsou nezbytné, jsou odstraněny nebo anonymizovány.

  7. Vaše práva Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nesprávných údajů, na výmaz svých osobních údajů, na omezení zpracování a na přenositelnost svých údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

  8. Souhlas Ve všech případech, kdy to vyžaduje právo, budeme žádat váš souhlas

Jakub Mašek, IČO 05065097, Praha - Písnice 142 00

Nejsem plátce DPH